Metsän- ja taimikonhoito

Kun tarvitset |

Varhaisperkaus

Varhaisperkaus tehdään ennen kuin lehtipuuvesakko ennättää kasvatettavien puiden edelle ja haittaa niiden kasvua. Havupuustoa ei vielä tässä vaiheessa harvenneta.

Kuusen istutustaimikoissa varhaisperkaus on yleensä tarpeen, kun kuuset ovat n. 1 metrin pituisia, 4-6 vuotta istutuksesta. Kun vesoittuminen on lievää, voidaan varhaisperkausta viivästyttää 2-3 metrin pituusvaiheeseen.

Yleensä varhaisperkaus on viisainta tehdä hieman etuajassa, sillä viivästynyt perkaus on työläämpi toteuttaa ja lisää vuosittain kustannuksia 10-15%.

Varhaisperkaukseen on mahdollista saada valtion KEMERA-tukea, hoidamme puolestanne tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset.

Varhaisperkaus | hinta alkaen:

220 € / ha

(alv 0%)

  Taimikon harvennus

  Taimikon harvennuksen tarkoituksena on tehdä kasvatettaville hyvälaatuisille puille riittävästi kasvutilaa, jotta ne ehtivät järeytyä ennen ensiharvennusta. Kuusentaimikoissa sopiva tiheys on 1800 kpl/ha, männyntaimikoissa 2000-2200 kpl/ha.

  Metsän keskipituus on ennättänyt tässä vaiheessa jo 3-7 metrin pituuteen. Taimikon harvennuksessa poistetaan huonolaatuiset puut ja kasvatettavia puita haittaava lehtipuuvesakko. Metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi havupuutaimikoihin voidaan jättää 10% lehtipuusekoitus koivua ja aukkopaikkoihin myös leppää, haapaa, pihlajaa, raitaa ja muita taloudellisesti vähäarvoisia puita.

  Taimikonharvennus on parempi tehdä hieman etuajassa, sillä viivästynyt työ nostaa kustannuksia 10-15% vuosittain. Taimikon harvennukseen on mahdollista saada valtion KEMERA-tukea, hoidamme tarvittavat ilmoitukset ja KEMERA-hakemukset puolestanne.

  Taimikon harvennus | hinta alkaen:

  290 €/ha

  (alv 0%)

   Ennakkoraivaus

   Nopea palvelu! Kiireelliset ennakkoraivauskohteet raivaamme lyhyellä varoitusajalla. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvos, jotta hakkuukoneen kuljettajan työ helpottuisi.

   Ennakkoraivauksen hyötynä on pienemmät korjuuvauriot, työn nopeutuminen ja laadukas lopputulos. Tämän johdosta ennakkoraivaus ei ole metsänomistajalle kulu, vaan menetetty sijoitus saadaan takaisin.

   Ennakkoraivaus | hinta alkaen:

   130 €/ha

   (alv 0%)

    Soita meille! Annamme arvoa metsällesi.

    Metsänhoito Lehtinen ay | Jouni Lehtinen | Kölihaara 7 | 18300 Heinola kk