Terveyslannoitus

Ehkäise vuosikasvun

Terveyslannoitus

Terveyslannoituksella tarkoitetaan toimenpidettä, jolla ehkäistään, tai korjataan maan ravinnetasapainosta johtuvia kasvuhäiriöitä. Esimerkiksi kuusikoissa vuosikasvun typistymät, haarakkuus, poikaoksat, mutkaisuus ja heikentynyt pituuskasvu ovat selviä merkkejä boorinpuutteesta.

Kasvuhäiriöt alentavat puuston laatua ja voivat pahimmillaan estää kokonaan puuston järeytymisen tukkipuuksi. Kasvutappiot voivat aiheuttaa jopa useiden tuhansien eurojen rahalliset menetykset hehtaarilla metsän kiertoajan kuluessa.
Pellonmetsityksessä boorilannoitus on onnistumisen edellytys. Turve- ja kangasmailla voi kummallakin olla boorinpuutosta, joten lannoitus on aiheellista maapohjasta huolimatta.
Boorilannoitus kannattaa tehdä aina mahdollisimman nopeasti, kun puutosoireita on havaittu, useimmiten jo 4-5 vuoden kuluttua istutuksesta. Lannoitetta kannattaa levittää myös varttuneempaan metsään jolla korjataan kasvuhäiriöitä ja saadaan metsän kasvu taloudellisesti kannattavaksi. Terveyslannoitus lisää puuston kasvua 35-40 kuutiota hehtaarille 15 vuoden aikana.

Boorinpuutosta esiintyy niin männyllä, kuin kuusella, mutta kuusikoissa vaikutukset ovat suuremmat ja selvemmin havaittavissa.

Hivenravinteena boori on ihmisille ja eläimille vaaratonta ainetta. Lannoitus ei vaikuta myöskään marjastamiseen ja sienestämiseen, eikä kuormita vesistöjä.

Käyttämämme YaraVita Bortrac 150 -booriliuos on SALLITTU LUOMUVILJELYSSÄ.

Nestemäisen boorilannoitteen levitysmäärä on pieni, noin 3 g/neliömetri. Boorilannoite levitetään miestyönä moottoriruiskulla levittäen tasaisesti 15L-20L boorilannoitetta vähintään 30L veteen sekoitettuna hehtaarille. Boorilannoituksen vaikutus kestää yli 10 vuotta.

Terveyslannoitukseen on mahdollista saada valtion KEMERA-tukea 30% kokonaiskustannuksista.

Boorilannoitus

alk. 230 €/ha

(alv 0%)


    Anna arvoa metsällesi!

Soita meille! Annamme arvoa metsällesi.

Metsänhoito Lehtinen ay | Jouni Lehtinen | Kölihaara 7 | 18300 Heinola kk